Luty 28 2015 18:22:30
Ankieta
Jak Ci się podoba nowa strona szkoły?

świetna

dobra

może być

nic specjalnego

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Projekty unijne
etw
eTwinning
etw
Zegar & Kalendarz
Co robimy
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:09
Zachód słońca: 17:02

Dzień trwa:
10 Godzin 52 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 7:41
Licznik we flashu v2
Pozostało

do zakończenia roku szkolnego 2013/2014
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

26 listopad 2012 21:10
Nauczyciele dziękują za pozdrowienia Smile

18 listopad 2012 13:47
Pozdrawiam wszystkich nauczycieli! Wink

18 listopad 2012 13:43
Odwiedziny po ponad dwuletniej nieobecności Pfft. Troszkę się tu zmieniło na lepsze Smile.

28 styczeń 2012 22:46
Coolsiema Smile

24 maj 2010 22:21
Hello!!! Witamy Wink
LinkiPrzydatne stronyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Katowice
Szkola
etw

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słowiku

innowacja w klasie III
W klasie III w roku bieżącym jest realizowana innowacja na temat:
"Mały naukowiec - żywiołowe eksperymenty"
Zdjęcia
Andrzekji w kl.III

W dniu 25 listopada 2014r. w klasie III odbyła się zabawa andrzejkowa połączona z poczęstunkiem. Celem uroczystości było zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi związanymi z andrzejkami oraz wdrażanie do kultywowania obrzędów i tradycji ludowych.

Podczas zabawy uczniowie wróżyli sobie przyszłość  i bawili się przy muzyce. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Agnieszka Kowalkowska

Zdjęcia
konkurs Ekochoinka

Od 1 -17 grudnia 2014r. w naszej szkole odbył się konkurs techniczny ,,Eko-choinka?. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: I- dla klas 1-3, II-dla klas 4-6. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przestrzennej choinki z wykorzystaniem materiałów ekologicznych. Do organizatora napłynęły 34 choinki. W kategorii dla klas młodszych I miejsce zajęły: Martyna Krok-klasa III oraz Sandra Kisiel-klasa III, II miejsce zajęła Emilia Woźniak- klasa III, III miejsce Joanna Konieczko uczennica klasy III. W kategorii dla klas starszych I miejsce zajął: Mateusz Puchała-klasa V, II miejsce Oliwier Werner-klasa IV, III miejsce Nikola Musiał-klasaVI. Pozostałe prace zostały wyróżnione. Serdecznie gratulujemy.

Organizator: Agnieszka Kowalkowska

Zdjęcia
zabawa karnawałowa w szkole
We wtorek, przed feriami zimowymi odbyła sie w szkole zabawa karnawałowa dla uczniów. Jak co roku, uczniowie i rodzice wyklazali się dużą kreatywnością w przygotowaniu strojów. Wszyscy bawili się doskonale przy różnorodnej muzyce, a zabawy uświetniły samodzielnie przygotowane przez uczniów klasy III występy taneczne i konkursy przygotowane przez samorząd uczniowski. Dziękujemy za udaną zabawę, a Radzie Rodziców i naszym paniom z kuchni za słodki poczęstunek.

Ilona Sokołowska Zdjęcia
Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia uczniowie z klasy I zaprosili do szkoły swoje babcie i dziadków.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały przygotowane wierszyki i piosenki oraz wręczyły dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki.

Małgorzata Polaczkiewicz

Zdjęcia
koncert muzyczny

Koncert

Audycje umuzykalniające to 45 minutowe koncerty odbywające się w szkołach. Już po raz drugi taka audycja odbyła się w naszej szkole.

Każdorazowo w audycjach udział biorą zaproszeni muzycy, a Magdalena Mirowska, która koncerty przygotowuje i prowadzi - w przystępny sposób wprowadza młodych słuchaczy w świat muzyki klasycznej.

W tym roku dzieci wysłuchały koncertu pt.”Puenty,paczki-baletnicy fatałaszki. Królestwo ta?ca.”

Audycja była poświęcona muzyce Piotra Czajkowskiego.

Piotr Czajkowski to twórca najpiękniejszej muzyki baletowej. "Jezioro Łabędzie", "Śpiąca królewna" czy "Dziadek do orzechów" to tylko niektóre z dzieł kompozytora.

Ma?gorzata Polaczkiewicz

Zdjęcia
bezpieczne ferie
Bezpieczne ferie
Od dzisiaj zaczeły się ferie zimowe dla uczniów naszej szkoły. Chcemy, aby wszyscy spędzili je zdrowo, sportowo i bezpiecznie. Odbyły się na ten temat pogadanki, a na zajęciach komputerowych uczniowie rysowali w edytorze graficznym swoje pomysły na bezpieczne ferie.
Ilona Sokołowska Zdjęcia
owocowy karnawał z babcia i dziadkiem

KARNAWAł Z BABCI Z DZIADKIEM

Początek roku to zabawy i bale, ale także czas, w którym obchodzimy święto naszych kochanych babci i dziadków. 23 stycznia z niecierpliwością przedszkolaki oczekiwały przyjścia wspaniałych gości. Uroczystości rozpoczeła Pani dyrektor skaadając serdeczne życzenia i podziękowania wszystkim babciom i dziadkom, podkreślając przy tym ich ważną rolę jaką pełnią w życiu dzieci i ich rodziców. W podzięce przedszkolaki wyrecytowały wiersz, zaśpiewały uroczyste sto lat oraz wręczyły babci i dziadkowi upominek - laurki na której umieszczona była zdrowa herbatka dla babci i dziadka.W tym roku zabawa karnawałowa dla dzieci połączona była z uroczystością z okazji Święta Babci i święta Dziadka. Przewodnim tematem były owoce i warzywa. Rodzice staneli na wysokości zadania przygotowując dzieciom piękne stroje do zabawy. Natomiast babcie i dziadkowie przyszli na bal z przypiętym własnoręcznie wykonanym kotylionem. Dodatkową niespodziank? tegorocznego balu by? zaproszony wodzirej, kt?ry przebrany w str?j klauna, zach?ca? wszystkich do ta?ca przygotowan? muzyk?. Natychmiast sprawi?, ?e sala zape?ni?a si? ta?cz?cymi. Wszyscy z ochot? wzi?li udzia? w znanych zabawach przy muzyce. Wnuki i dziadkowie razem ?piewali, ta?czyli, brali udzia? w konkursach tanecznych, a s?odki pocz?stunek przygotowany przez rodzic?w umili? czas pogaw?dek.Jak zwykle ka?da dobra zabawa zbyt szybko si? ko?czy, ale zawsze pozostaj? wspomnienia, i tym razem mamy nadziej? ?e b?d? to d?ugo niezapomniane wsp?lnie sp?dzone chwile dla nas wszystkich.

M.Krawczyk

Zdjęcia
Jase?ka przedszkole

„JASE?KA”|

W pi?tek 19 grudnia rodzice mieli okazj? obejrze? Jase?ka Bo?onarodzeniowe przygotowane przez dzieci z grupy Muchomork?w. Dzieci z grupy Krasnoludk?w dzielnie pomaga?y ?piewaj?c wsp?lnie ze starszymi kolegami kol?dy i pastora?ki.? Przedstawienie by?o wyj?tkowe. Dzieci z du?ym zaanga?owaniem odgrywa?y swoje role i prze?ywa?y magi? Bo?ego Narodzenia - ku uciesze swoich rodzic?w, w pi?knych strojach przedstawi?y histori? narodzin dzieci?tka Jezus oprawion? kol?dami. Przepi?kna scenografia nada?a temu wyj?tkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.?Ma?ym aktorom nale?? si? pochwa?y za pokonanie tremy, wczucie si? w role, a przede wszystkim za umiej?tno?? dzia?ania w zespole, dzi?ki czemu wsp?lnie stworzy?y bardzo efektowne i? urzekaj?ce widowisko. Dzieci?ca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kol?dy i dekoracje, oraz ?yczenia, kt?re zako?czy?y spotkanie, pozwoli?y wszystkim wczu? si? w atmosfer? zbli?aj?cych si? ?wi?t, pe?n? ciep?a, rado?ci i blisko?ci.?Na przedstawienie jase?kowe zostali tak?e zaproszeni pracownicy przedszkola. Przedstawienie by?o niezapomnianym prze?yciem zar?wno dla „m?odych aktor?w”, jak ich przedszkolnych koleg?w, rodzic?w, oraz pracownik?w. Wszystkim tym, kt?rzy pomogli w przygotowaniu? przedstawienia oraz pi?knej scenografii gor?co dzi?kujemy! Szczeg?lne podzi?kowania kierujemy do wszystkich rodzic?w za przygotowanie pi?knych stroj?w.? M.Pucha?a

Zdjęcia
Jase?ka szkolne

Jase?ka szkolne i ?rodowiskowe

Jase?ka to widowiska o Bo?ym Narodzeniu wzorowane na ?redniowiecznych misteriach franciszka?skich, a ich nazwa wywodzi si? od staropolskiego s?owa jas?o oznaczaj?cego ???b.

Tre?ci? Jase?ek by?a historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Pocz?tkowo figury Dzieci?tka, Maryi, J?zefa i pozosta?ych os?b dramatu by?y nieruchome. Za spraw? zakon?w wprowadzono w ich miejsce marionetki.

Teksty jase?kowe, najcz??ciej gwarowe by?y w wi?kszo?ci anonimowe. Przerabiano je wielokrotnie, mi?dzy innymi ze wzgl?du na fakt, ?e zawiera?y w?tki odwo?uj?ce si? do aktualnych wydarze?.

Takie w?a?nie tradycyjne Jase?ka wystawi?a klasa V, VI i ucze? z klasy IV pod kierunkiem Magdaleny Krzyczmonik-Radosz. Dekoracj? przygotowa? ks Wojciech Orzechowski, a kol?dy ?wiczy? Grzegorz Leonarcik. Nasze Jase?ka sk?ada?y si? z trzech scen: pierwsza opowiada?a o narodzeniu Jezusa, druga o z?ych zamiarach Heroda, trzecia o szcz??ciu i rado?ci p?yn?cej z narodzenia Pana.

Pierwszy wyst?p odby? si? 17 grudnia br. w sali OSP w S?owiku podczas „Gwiazdki”, zainicjowanej przez W?jta Gminy Poczesna - Krzysztofa Ujm?. Drugie przedstawienie zorganizowane zosta?o dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Feniks” w S?owiku 18 grudnia br. Trzecia ods?ona 19 grudnia br. przygotowana zosta?a dla naszej spo?eczno?ci szkolnej i zaproszonych go?ci. Przy wsp?lnej kol?dzie podzielili?my si? op?atkiem, sk?adaj?c sobie ?wi?teczne ?yczenia. Uroczysta atmosfera przedstawienia wprowadzi?a nas w ?wi?teczny klimat i wywo?a?a magi? zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Magdalena Krzyczmonik-Radosz

Zdjęcia
Miko?ajki w przedszkolu

MIKO?AJ

I

„MA?E PRZEDSZKOLNE MIKO?AJKI”

?

Wizyta ?w. Miko?aja, to najbardziej oczekiwany dzie? przez dzieci . Na spotkanie z nim nasze przedszkolaki bardzo cierpliwie czeka?y ca?y rok, przygotowuj?c wcze?niej wiersze, piosenki, a nawet upominek w postaci medalu z podobizn? Miko?aja. A gdy ju? zapuka? 5 grudnia do naszego przedszkola, to poczu? si? tak m?odo w?r?d dzieci, ?e nie opu?ci? ?adnej przygotowanej na ten dzie? zabawy ani ta?ca. Rado?? by?a ogromna kiedy nadszed? moment rozdania prezent?w. Wszystkie dzieci zapewni?y Miko?aja, ?e ca?y rok by?y grzeczne i nadal takie pozostan?.

Grudzie? to czas magicznej atmosfery, czas oczekiwania prezent?w przez dzieci. Uzna?y?my wi?c,i? jest to doskona?a okazja aby nauczy? dzieci nie tylko przyjmowania prezent?w, lecz tej drugiej strony, a mianowicie dawania ma?ych prezent?w innym. W zwi?zku z tym zwr?cili?my si? z pro?b? do rodzic?w, aby w miko?ajkowy czas zrobili razem ze swoim dzieckiem ma?y prezent i ?adnie zapakowany przynie?li do przedszkola. Wystrojeni w miko?ajkowe czapki dzieci wyruszy?y do swoich starszych koleg?w z prezentami. Byli?my mile zaskoczeni postaw? naszych „ma?ych przedszkolnych miko?ajk?w”, kt?rzy z u?miechem na twarzach potrafili da? bez grymaszenia, prezent, sprawiaj?c jednocze?nie dzieciom z klas I-III ogromn? niespodziank?.

Mamy nadziej?, ?e by?a to dobra lekcja sprawiania innym rado?ci w postaci prezentu – niespodzianki oraz odczucia zadowolenia z ch?ci dawania.

(tekst:M.Krawczyk)

Zdjęcia