Styczeń 26 2015 15:21:40
Ankieta
Jak Ci się podoba nowa strona szkoły?

świetna

dobra

może być

nic specjalnego

Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Projekty unijne
etw
eTwinning
etw
Zegar & Kalendarz
Co robimy
Soneczny panel
Dzi jest:

Wschd soca: 7:08
Zachd soca: 16:03

Dzie trwa:
8 Godzin 54 minut
I jest krtszy od najduszego dnia o: 9:39
Licznik we flashu v2
Pozostało

do zakończenia roku szkolnego 2013/2014
Kalendarz
Po Wt r Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

26 listopad 2012 21:10
Nauczyciele dziękują za pozdrowienia Smile

18 listopad 2012 13:47
Pozdrawiam wszystkich nauczycieli! Wink

18 listopad 2012 13:43
Odwiedziny po ponad dwuletniej nieobecności Pfft. Troszkę się tu zmieniło na lepsze Smile.

28 styczeń 2012 22:46
Coolsiema Smile

24 maj 2010 22:21
Hello!!! Witamy Wink
LinkiPrzydatne stronyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Katowice
Szkola
etw

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słowiku

Jase?ka przedszkole

„JASE?KA”|

W pi?tek 19 grudnia rodzice mieli okazj? obejrze? Jase?ka Bo?onarodzeniowe przygotowane przez dzieci z grupy Muchomork?w. Dzieci z grupy Krasnoludk?w dzielnie pomaga?y ?piewaj?c wsp?lnie ze starszymi kolegami kol?dy i pastora?ki.? Przedstawienie by?o wyj?tkowe. Dzieci z du?ym zaanga?owaniem odgrywa?y swoje role i prze?ywa?y magi? Bo?ego Narodzenia - ku uciesze swoich rodzic?w, w pi?knych strojach przedstawi?y histori? narodzin dzieci?tka Jezus oprawion? kol?dami. Przepi?kna scenografia nada?a temu wyj?tkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.?Ma?ym aktorom nale?? si? pochwa?y za pokonanie tremy, wczucie si? w role, a przede wszystkim za umiej?tno?? dzia?ania w zespole, dzi?ki czemu wsp?lnie stworzy?y bardzo efektowne i? urzekaj?ce widowisko. Dzieci?ca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kol?dy i dekoracje, oraz ?yczenia, kt?re zako?czy?y spotkanie, pozwoli?y wszystkim wczu? si? w atmosfer? zbli?aj?cych si? ?wi?t, pe?n? ciep?a, rado?ci i blisko?ci.?Na przedstawienie jase?kowe zostali tak?e zaproszeni pracownicy przedszkola. Przedstawienie by?o niezapomnianym prze?yciem zar?wno dla „m?odych aktor?w”, jak ich przedszkolnych koleg?w, rodzic?w, oraz pracownik?w. Wszystkim tym, kt?rzy pomogli w przygotowaniu? przedstawienia oraz pi?knej scenografii gor?co dzi?kujemy! Szczeg?lne podzi?kowania kierujemy do wszystkich rodzic?w za przygotowanie pi?knych stroj?w.? M.Pucha?a

Zdjęcia
Jase?ka szkolne

Jase?ka szkolne i ?rodowiskowe

Jase?ka to widowiska o Bo?ym Narodzeniu wzorowane na ?redniowiecznych misteriach franciszka?skich, a ich nazwa wywodzi si? od staropolskiego s?owa jas?o oznaczaj?cego ???b.

Tre?ci? Jase?ek by?a historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Pocz?tkowo figury Dzieci?tka, Maryi, J?zefa i pozosta?ych os?b dramatu by?y nieruchome. Za spraw? zakon?w wprowadzono w ich miejsce marionetki.

Teksty jase?kowe, najcz??ciej gwarowe by?y w wi?kszo?ci anonimowe. Przerabiano je wielokrotnie, mi?dzy innymi ze wzgl?du na fakt, ?e zawiera?y w?tki odwo?uj?ce si? do aktualnych wydarze?.

Takie w?a?nie tradycyjne Jase?ka wystawi?a klasa V, VI i ucze? z klasy IV pod kierunkiem Magdaleny Krzyczmonik-Radosz. Dekoracj? przygotowa? ks Wojciech Orzechowski, a kol?dy ?wiczy? Grzegorz Leonarcik. Nasze Jase?ka sk?ada?y si? z trzech scen: pierwsza opowiada?a o narodzeniu Jezusa, druga o z?ych zamiarach Heroda, trzecia o szcz??ciu i rado?ci p?yn?cej z narodzenia Pana.

Pierwszy wyst?p odby? si? 17 grudnia br. w sali OSP w S?owiku podczas „Gwiazdki”, zainicjowanej przez W?jta Gminy Poczesna - Krzysztofa Ujm?. Drugie przedstawienie zorganizowane zosta?o dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Feniks” w S?owiku 18 grudnia br. Trzecia ods?ona 19 grudnia br. przygotowana zosta?a dla naszej spo?eczno?ci szkolnej i zaproszonych go?ci. Przy wsp?lnej kol?dzie podzielili?my si? op?atkiem, sk?adaj?c sobie ?wi?teczne ?yczenia. Uroczysta atmosfera przedstawienia wprowadzi?a nas w ?wi?teczny klimat i wywo?a?a magi? zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Magdalena Krzyczmonik-Radosz

Zdjęcia
Miko?ajki w przedszkolu

MIKO?AJ

I

„MA?E PRZEDSZKOLNE MIKO?AJKI”

?

Wizyta ?w. Miko?aja, to najbardziej oczekiwany dzie? przez dzieci . Na spotkanie z nim nasze przedszkolaki bardzo cierpliwie czeka?y ca?y rok, przygotowuj?c wcze?niej wiersze, piosenki, a nawet upominek w postaci medalu z podobizn? Miko?aja. A gdy ju? zapuka? 5 grudnia do naszego przedszkola, to poczu? si? tak m?odo w?r?d dzieci, ?e nie opu?ci? ?adnej przygotowanej na ten dzie? zabawy ani ta?ca. Rado?? by?a ogromna kiedy nadszed? moment rozdania prezent?w. Wszystkie dzieci zapewni?y Miko?aja, ?e ca?y rok by?y grzeczne i nadal takie pozostan?.

Grudzie? to czas magicznej atmosfery, czas oczekiwania prezent?w przez dzieci. Uzna?y?my wi?c,i? jest to doskona?a okazja aby nauczy? dzieci nie tylko przyjmowania prezent?w, lecz tej drugiej strony, a mianowicie dawania ma?ych prezent?w innym. W zwi?zku z tym zwr?cili?my si? z pro?b? do rodzic?w, aby w miko?ajkowy czas zrobili razem ze swoim dzieckiem ma?y prezent i ?adnie zapakowany przynie?li do przedszkola. Wystrojeni w miko?ajkowe czapki dzieci wyruszy?y do swoich starszych koleg?w z prezentami. Byli?my mile zaskoczeni postaw? naszych „ma?ych przedszkolnych miko?ajk?w”, kt?rzy z u?miechem na twarzach potrafili da? bez grymaszenia, prezent, sprawiaj?c jednocze?nie dzieciom z klas I-III ogromn? niespodziank?.

Mamy nadziej?, ?e by?a to dobra lekcja sprawiania innym rado?ci w postaci prezentu – niespodzianki oraz odczucia zadowolenia z ch?ci dawania.

(tekst:M.Krawczyk)

Zdjęcia
Miko?ajki w szkole

Miko?ajkowo i sportowo 6 grudnia uczniowie klas IV, V i VI spotkali si? na sali gimnastycznej na wsp?lnych zabawach sportowo - rekreacyjnych z okazji Miko?ajek. W weso?ej i sympatycznej atmosferze rywalizowali w r??norodnych konkurencjach: przeskoki przez Miko?ajow? skakank?, rzut pi?eczk? do czapki Miko?aja, slalom z pi?eczk? przy pomocy laski Miko?aja, pokonywanie toru przeszk?d z bombk? choinkow? na paletce ping-pongowej., rzuty do kosza workiem Miko?ajowym. Mi?dzy konkurencjami wszyscy bawili si? w Miko?ajowy Poci?g przy ?wi?tecznej muzyce. Miko?aj nie zapomnia? o nagrodach - by?y nimi paczki z piernikami do malowania. Wszyscy uczniowie z wychowawcami ze smakiem kosztowali pomalowane pierniki, a reszta zawis?a na ?wi?tecznych dekoracjach. Teraz zn?w b?dziemy czeka? na Miko?aja ca?y rok.

Ilona Soko?owska

Zdjęcia
wybory do SU

WYBORY DO SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

2014/2015

Dnia 07. 10. 2014 przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. W głosowaniu wzięło 65 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 7 kandydatów. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego J.Gronkiewicz

W skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

1. Laura Stasiura klasa VI- PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU

2. Emilia Brymora klasa V- ZASTĘPCA

3. Julia Sikora klasa V- SEKRETARZ

Gratulujemy !!!

Święto Dyni

„ŚWIĘTO DYNI” i ZABAWY ANDRZEJKOWE

Andrzejki to dzień w którym wszyscy chcą wróżyć i poznawać swoją przyszłość. Według dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc. Dziś tradycyjne Andrzejki to ciekawy pomysł na zabawy z dziećmi w przedszkolu. W zaczarowany świat magii i wróżb przeniósł nas wystrój sal i korytarza. Obok nietoperzy, czarnych kotów, kart i duszków dekoracje stanowiły dynie pod różną postacią. A stało się tak dlatego, iż w tym roku zabawy andrzejkowe postanowiono połączyć ze Świętem dyni. 28 listopada w piątek, od samego rana czuć było wyjątkową atmosferę. Dzieci przekraczały próg przedszkola w pomarańczowych przebraniach niosąc prace z dyni, które wspólnie z rodzicami wykonali w domu. Można było zobaczyć uśmiechnięte dyniowe lampiony, dyniową karocę, ogromne dyniowe głowy, ciasteczka dyniowe i ciasta z dyni. Podczas tego święta nie mogło zabraknąć dań z dyni w roli głównej. Panie z kuchni przygotowały wspaniałą zupę z dyni, a na podwieczorek dzieci zajadały się dyniowymi placuszkami. Te wszystkie przysmaki oraz dekoracje pozwoliły dzieciom poznać wiele zalet tego pomarańczowego warzywa. Wystawę dyniowych prac miała okazję podziwiać cała społeczność szkolna oraz przychodzący po dzieci rodzice, których częstowano dyniowymi przysmakami.

(organizatorzy zabaw:M.Krawczyk, M.Puchała)

Zdjęcia
Akademia - 11 listopada

Sprawozdanie z akademii z okazji Święta Niepodległości.

Dnia 7 listopada 2014r. na czwartej godzinie lekcyjnej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość przygotowała klasa 3 pod kierunkiem wychowawcy. Część artystyczna rozpoczęła się krótkim przywitaniem zgromadzonej społeczności szkolnej i wprowadzeniem na salę uczniów klasy 3 wraz z uczennicą przebraną za Polskę. Podczas krótkiej inscenizacji uczniowie przybliżyli kolegom historię naszego kraju –  czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata. Apel był przedstawiony w bardzo ciekawej formie – uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali  pieśni żołnierskie. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem piosenki ,,Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

Wychowawca: Agnieszka Kowalkowska

Zdjęcia

Obchody Święta 11 Listopada

96 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości w Poczesnej.

Dnia 11 listopada przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego brali udział w obchodach święta z okazji 11 listopada zwanego Świętem Niepodległości. Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów i zniczy w miejscach pamięci: w Poczesnej przed tablicą upamiętniającą ks. Boguchwała Tuorę i przed popiersiem św. Jana Pawła II . Następnie, w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, rozpoczęła się uroczysta msza za Ojczyznę. Po mszy, spod kościoła do świetlicy w Nowej Wsi, wyruszył „Marsz dla Niepodległej”. Pochód prowadziła Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta .Druga część uroczystości odbywała się w Nowej Wsi. Nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę państwa Rosińskich. Następnie uczestnicy obchodów 11-go Listopada obejrzeli film o gminie Poczesna „Nasza Mała Ojczyzna” i wzięli czynny udział w patriotycznym śpiewaniu z „Kwiatami Jesieni”.

Uroczystość wprowadziła wszystkich w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników. Natomiast interpretacje muzyczne pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Europejski Dzień Zdrowego Śniadania

EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA

„ŚNIADANIE PEŁNE WITAMIN”

Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć twórczych w formie warsztatów, to doskonały sposób przekazywania dzieciom wiedzy i kształtowania w nich zdrowych nawyków żywieniowych. Okazją stał się Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, który w wielu krajach obchodzony jest 8 listopada. Dzień ten ustanowiony został w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia Markosa Kyprianou.

7 listopada w naszym przedszkolu w ramach obchodu Europejskiego Dnia Jedzenia

i Gotowania -„Śniadanie daje moc” zorganizowano warsztaty promujące zdrowe żywienie, zachęcające dzieci do spożywania śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Do udziału w warsztatach zaproszono gości ze środowiska lokalnego. Swoją obecnością zaszczyciły nas: Pani Sołtys Mirosława Markiewicz oraz Panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet „Fenix”

p. Krystyna Kleszcz – przewodnicząca, p. Mirosława Kosińska, p. Maria Morzyk, p. Irena Kisiel,

a także mamy naszych przedszkolaków p. Małgorzata Marek i p. Monika Juszczyk.

Warsztaty poprzedzone były szeregiem działań uświadamiających dzieciom jak ważne jest przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania oraz jak ważną rolę w prawidłowym odżywianiu pełnią owoce i warzywa. Dzień rozpoczął się od przynoszenia przez dzieci „Owocowych niespodzianek”, do zrobienia których tydzień wcześniej nauczycielki obu grup zachęcały rodziców. Zaangażowanie było zaskakujące, ponieważ 100 % rodziców przyniosło fantastyczne owocowe prace. Osobną niespodziankę sprawiła dzieciom Pani Sołtys Mirosława Markiewicz. Zrobione przez nią owocowe arcydzieło w postaci dwóch łabędzi wykonanych z jabłek wśród ananasowych łódeczek, wszyscy podziwialiśmy z otwartą buzią. Był to wspaniały przykład pokazania dzieciom, że potrawy, w tym przypadku owoce, ładnie podane zachęcają do jedzenia nawet zatwardziałych niejadków. Wszystkie przyniesione prace wystawiono w takim miejscu, aby każdy mógł je podziwiać.

Po części artystycznej, przewodnicząca Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet -Pani Krystyna Kleszcz uświadomiła dzieciom jak ważne jest zjadanie pierwszego i drugiego śniadania, jak powinno wyglądać zdrowe śniadanie, co jeść, a czego dzieci powinny unikać oraz podkreśliła jak dużo energii do nauki i zabawy na cały dzień daje nam zjadanie zdrowego pełnego witamin śniadania. Po tej miłej pogadance nadszedł czas konkretnych działań. Przed przystąpieniem do pracy dzieci dokładnie umyły ręce. W osobnym pomieszczeniu przygotowano stanowiska pracy

z podziałem dzieci na grupy. Każda grupa pod opieką osoby dorosłej samodzielnie robiła kolorową kanapkę z wcześniej zgromadzonych produktów. Panie ze Stowarzyszenia także miały przydzielone zadanie. Z przyniesionych własnych produktów zrobiły dzieciom zdrowe pełne witamin kanapki. Dużą atrakcją dla dzieci był pokaz robienia przez gości soczków w sokowirówce oraz koktajli. I tak z minuty na minutę powstawały fantastyczne wymyślne kanapki i zdrowe napoje. Dla dzieci była to świetna zabawa a zarazem praktyczna lekcja zdrowego odżywiania. Zdobywane w wieku przedszkolnym wiadomości i umiejętności związane z kształtowaniem zdrowych nawyków żywieniowych i kulturą ich spożywania na pewno zaowocują w przyszłości.

Po tak intensywnej pracy i pełnym zaangażowaniu wszystkich obecnych w tworzeniu zdrowego posiłku nadszedł czas na przygotowanie wystroju stołów. Nakryte obrusami stoły przyozdobiono akcentami jesiennymi, takimi jak ; pachnące rumiane jabłka, kolorowe liście i zasuszone kwiaty w wazonach. Na stole królowały kuszące talerze wypełnione kanapkami, którym dzieci nadały nazwy: „Rybki”, „Biedronki”, „Misie”, „Myszki”, Owieczki” czy „Kotki” jak również dzbankami pełnymi zdrowych soczków i koktajli. Nie zabrakło też upieczonych przez rodziców specjalnie na tę okazję zdrowych ciast, w których ukryto warzywa i owoce . Było to „Ciasto marchewkowe”, „Szarlotka”

i „Ciasto cytrynowe”. Podczas wspólnego posiłku przedszkolaki nie zapomniały przestrzegać wcześniej poznanych zasad savoir-vivr'u . Miło było słyszeć wśród dzieci magiczne słowa, których używania w przedszkolu bardzo przestrzegamy. Podsumowaniem warsztatów było losowanie przez zaproszonych gości przygotowanych karteczek z hasłami promującymi zdrowie, które następnie każdy głośno odczytał i skomentował. Dla dzieci natomiast przygotowano ciekawe związane tematycznie zagadki, których odgadnięcie nie sprawiało nikomu trudności. Na koniec dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego podziękowała wszystkim za duże zaangażowanie i udział

w warsztatach wręczając gościom dyplom-podziękowanie oraz rumiane jabłka wykonane z masy solnej. Specjalny talerz witaminowych kanapek przygotowano także z myślą o rodzicach. Każdy rodzic, tego dna przychodzący po swoje dziecko mógł skosztować naszych wyśmienitych kanapek.

Radość na twarzach wychodzących dzieci z przedszkola i niezamykające się buzie zdające rodzicom relacje z tego dnia, dają satysfakcję organizatorom i motywację do podejmowania kolejnych tego typu działań promujących zdrowe odżywianie. Świadomy wybór przez dzieci zdrowych produktów to dbanie o swoje zdrowie, warto więc ciągle o tym mówić i przypominać.

M. Krawczyk- organizator warsztatów

 

 

 


Zdjęcia
Święto Bibliotek Szkolnych
W  październiku,  jak  co  roku,  obchodziliśmy  Międzynarodowe  Święto  Bibliotek Szkolnych. Uczniowie mieli możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami w konkursie plastycznym oraz podczas warsztatów czytelniczych. Poprzez udział w warsztatach i wypracowane wnioski uczniowie dowiedli, że lubią czytać  i  że czytanie jest niezwykle ważne w życiu każdego człowieka. W konkursie  plastycznym  pt.  „Lubię  czytać”  dzieci  przedstawiły  siebie  i  swoich bliskich  podczas  czytania  książek.  Najciekawsze  prace  zostały  nagrodzone  dyplomami I upominkami.„ Kto czyta – nie błądzi”„ Im więcej czytasz, tym lepiej rozumiesz”„ Czytaj książki – będziesz wielki” - to  tylko  niektóre  cytaty,  które  miłośnicy  książek  umieścili  w  szkole  w  postaci  strzałek prowadzących do biblioteki.( A. Ujma)
Zdjęcia
Bijemy rekord

Wraz z WOŚP włączyliśmy się

w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

„Gdyby co dzie­sią­ty miesz­ka­niec Ziemi po­tra­fił udzie­lać pierw­szej po­mo­cy, oca­li­ło­by to mi­lion ludzi rocz­nie” - prze­ko­nu­je WOŚP, która włą­czy­ła się w ob­cho­dy Eu­ro­pej­skie­go Dnia Przy­wra­ca­nia Czyn­no­ści Serca, pró­bu­jąc pobić re­kord w licz­bie osób pro­wa­dzą­cych jed­no­cze­śnie re­su­scy­ta­cję.

W naszej szkole to już druga próba po­bi­cia re­kor­du w licz­bie osób pro­wa­dzą­cych jed­no­cze­śnie re­su­scy­ta­cję krążeniowo- oddechową. W akcji wzięło udział 40 uczniów i 4 nauczycieli.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w biciu rekordu wykazali się niemałymi umiejętnościami ratowniczymi i dobrą kondycją fizyczną, więc 9 fantomów ćwiczebnych wykorzystano bez najmniejszych przerw przez 30 minut akcji. Na pochwałę zasłużyli głównie uczniowie klas II i III, którzy sprawnie zastępowali zmęczonych uciskami klatki piersiowej kolegów i koleżanki.

Gwizdek kończący działania ratowników dzieci przyjęły radosnymi okrzykami z dobrze wykonanej pracy.

Agnieszka Konopka

Zdjęcia
wycieczka do Mokrej

09 października uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wzięli udział wycieczce do Mokrej w gminie Miedźno. Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej

pt. „Żywe oblicza historii”, którą przeprowadziła Pani

K. Suchańska, kustosz Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą.

Młodzież z zainteresowaniem słuchała i oglądała makietę bitwy stoczonej tu 1 września 1939r. gdzie Wołyńska Brygada Kawalerii skutecznie opóźniła postęp niemieckiej dywizji pancernej na Warszawę. Miłym zaskoczeniem było dla nas, że mogliśmy dotknąć niektóre eksponaty z czasów II wojny światowej.

Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem drewnianego kościółka pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza z 1708r., który ocalał z pożogi wojennej, znajdując się właściwie w centrum pola bitwy.

Wiele radości uczestnikom wycieczki sprawił quest pt. „Z ułanem na polu bitwy”

Uczniowie odkrywali miejsca upamiętniające bohaterskie czyny Wołyńskiej Brygady Kawalerii podczas Bitwy pod Mokrą: Dziewięć Tablic (na których znajdują się cenne informacje o Bitwie pod Mokrą), Krzyż Walecznych, Pomnik Bohaterów Bitwy pod Mokrą, Dzwon Pokoju i Pojednania. W czasie wyprawy uczniowie czytali wierszyki, rozwiązywali zagadki i uzupełniali brakujące litery hasła. Na koniec dotarliśmy do mety i otworzyliśmy manierkę ze skarbem – pieczęcią potwierdzającą przebycie całej trasy. Wyprawa z Questem przybliżyła nam w niezwykle atrakcyjnej formie najważniejsze fakty związane z bitwą pod Mokrą.

Agnieszka Piątkowska

Zdjęcia